Mapa del Cens

Mapa del Cens dels Fons Musicals de Catalunya

La posta en marxa del projecte Fontes Musicæ Cataloniæ de l’IEC ha permès confeccionar el primer Mapa del Cens dels Fons Musicals de Catalunya amb el llistat de les poblacions catalanes que conserven algun fons musical en llurs arxius –comarcals, eclesiàstics, municipals o privats–, biblioteques, centres de documentació, fundacions, instituts o centres d’estudis i museus. El mapa i el llistat del Cens s’actualitzen anualment.

Si coneixeu fons musicals que no apareixen en aquest mapa poseu-vos en contacte amb nosaltres en el correu: carles.badal@uab.cat.