Catalunya posseeix un riquíssim llegat de repertori musical que es conserva en nombrosos fons de partitures d’arxius, biblioteques, museus i centres de documentació escampats en el mapa del seu territori. L’Inventari dels Fons Musicals de Catalunya (IFMuC) és un projecte centrat en la catalogació dels fons musicals catalans, que té l’objectiu prioritari de facilitar l’accés universal a les descripcions catalogràfiques dels seus repertoris. Els continguts descriptius dels fons es presenten reunits en les col·leccions «manuscrits d’autor», «manuscrits anònims», «llibres corals», «llibres de faristol» i «impresos», que es poden consultar a través del portal web i de la col·lecció de catàlegs impresos, patrocinada, entre 2007 i 2010, pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, des de 2011, pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades i, a partir de 2018, amb el concurs de l’Institut d’Estudis Catalans.

La base de dades Inventari dels Fons Musicals de Catalunya (IFMuC) s’integra en el Grup de Recerca Consolidat (SGR) Patrimoni Musical de Catalunya IFMuC-IcMuC de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), forma part del Projecte I+D HAR2015-64554-P del MICINN (IP1: Josep Maria Gregori) i participa en el Projecte PRO2018-S01 de l’IEC.

Enllaç a la base de dades: https://ifmuc.uab.cat/

“Sinfonía Con Violines, Viola, Flauta, Clarinetes, Trompas, Fagote, y Bajo” de Bonaventura Bruguera, 1821, catedral de Tarragona (TarC: Au-193).