El patrimoni musical de Catalunya inclou un amplíssim repertori de fonts visuals –arts plàstiques– amb representacions musicals. És el que, de forma genèrica, anomenem iconografia musical. La catalogació d’aquestes fonts (des d’una perspectiva musical) obre la porta a una àmplia diversitat d’estudis que van de l’organologia (l’estudi dels instruments musicals) a la sociologia de la música. Per als corrents més moderns de la recerca musicològica, la iconografia musical no només ens dóna informació sobre usos i pràctiques musicals, sinó que sobretot ens invita a reflexionar sobre el concepte de música que es tenia en una determinada època.

“Àngels músics”, 1431-32, atribuït a Berenguer Cervià (c. 1422 – 1470) i Guillem Morell (Mallorca, segle XIV – Girona, c. 1396). Mènsula de la Porta dels Apòstols de la catedral de Girona.

La base de dades Iconografia Musical de Catalunya Catalunya (IcMuC) s’integra en el Grup de Recerca Consolidat (SGR) Patrimoni Musical de Catalunya IFMuC-IcMuC de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), forma part del Projecte I+D HAR2015-64554-P del MICINN (IP2: Jordi Ballester) i participa en el Projecte PRO2018-S01 de l’IEC.

Enllaç a la base de dades: http://icmuc.uab.cat